Wat kunnen wij voor u betekenen?

Mediation is uitermate geschikt in situaties waarin communicatie om welke reden dan ook stagneert.

Bijvoorbeeld in een echtscheiding

Wij begeleiden u tijdens de gesprekken bij het maken van een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Ook geven wij tips en aandachtspunten bij allerhande zaken waar u bij uw echtscheiding mee te maken krijgt.

Bijvoorbeeld in een arbeidsconflict

U ervaart problemen in de communicatie tussen uzelf en uw werkgever. De werkverhoudingen tussen verschillende afdelingen is niet meer flexibel, u en uw direct leidinggevende zijn niet meer 'on speaking terms'.

Bijvoorbeeld in een buren- of familieconflict

'Beter een goede buur dan een verre vriend'. Om welke reden dan ook is de relatie met uw buren beschadigd. Tijdens een aantal sessies proberen wij daadwerkelijke belangen inzichtelijk te krijgen.

In al deze situaties kunnen een aantal gesprekken leiden tot relatieherstel.


Als partijen dit gezamenlijk overeenkomen wordt voorafgaand aan de gesprekken een mediationovereenkomst gemaakt.
downloadMediationovereenkomst

De afspraken die u gezamenlijk maakt, kunnen worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend.

Maar er is meer! Ook kunnen wij bemiddelen in situaties waar onduidelijkheden zijn over bijv. een echtscheidingsconvenant. Of; het is niet meer helemaal duidelijk wat de strekking van een bepaald artikel is. Of; u vindt het prettig om nog een gesprek te hebben in het bijzijn van een derde. Het is allemaal mogelijk.

Neemt u eens contact met ons op in voorkomende situaties.

Voor de gesprekken die wij voeren rekenen wij een uurtarief.