Privacyverklaring: Laat Mij Er Zijn

Informatie over de manier waarop wij met jouw privacygevoelige gegevens omgaan:

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke zijn:
'Laat Mij Er Zijn', vertegenwoordigd door J.J. (Johan) Meijer, Van Dedemlaan 1, 8061 CH te HASSELT, 0384773819 en-of info@laatmijerzijn.nl en eventueel de bij de mediation betrokken co-mediator.

Als mediator hebben wij gegevens nodig om met en voor jou te kunnen werken. Voor jou werken kan zijn: Het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur. In het geval van het verbreken van een relatie een (echt)scheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan, een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen. In het geval van een werk-gerelateerde zaak de van toepassing zijnde informatie of in het geval van een strafzaak mogelijk de betreffende aangifte(s). Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die we aan jou vragen, en/of die we van de Rechter of het OM krijgen. De grondslagen zijn dan dat jij ons toestemming geeft, dat we samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval van jouw BSN, dat de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor je werken, en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor jou stopzetten.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens van je/jullie nodig. De gegevens die we van jou krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, dus aan de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst. Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming met jou is, daar teken je ook voor. Daarnaast werken we met collega mediators of financieel advieskantoren voor het eventueel opstellen van een alimentatieberekening. Met deze leveranciers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij even zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. We bewaren ze zolang de mediation loopt. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn wordt gerelateerd aan de wettelijke bewaar termijnen, daarna worden al jouw gegevens door ons gewist. In de bewaar-periode van kun je bij ons terecht met vragen. Ook kan je opvragen welke gegevens wij hebben, en deze laten verwijderen.

Wij maken voor ons werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Het resultaat daarvan wordt altijd met jou besproken.

Wij werken niet op andere manieren met jouw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.