Persoonlijke overtuiging!

In mijn dagelijks werk als financieel adviseur ben ik steeds meer tot de ontdekking gekomen dat communicatie (in al haar geledingen) een elementaire schakel is tussen mensen. Het heeft mij er toe aangezet meer over verschillende communicatie-vormen te leren. De studie heeft mij verrijkt, zodanig dat ik dit nu graag in praktijk breng!

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat zich achter iedere conflict een kans tot groei bevindt. Als mediator wil ik graag een bijdrage leveren om deze 'kans' steeds meer perspectief te geven.

Mediation als zodanig is gericht op samenwerking in plaats van competitie. Samen zoeken naar oplossingen. Tijdens onze gesprekken mag ik u begeleiden in het zoeken naar deze oplossingen. De uitkomst hiervan heeft u dus ook zelf in de hand.

Johan Meijer, uw mediator U mag tijdens onze gesprekken altijd rekenen op mijn onvoorwaardelijke en oprechte inzet. Binnen al mijn werk-opvattingen hanteer ik een christelijke grondslag.

Johan Meijer
  Uw mediator